استقلال فرهنگی

هدف سایت استقلال فرهنگی هم افزایی در مهندسی فرهنگی جامعه

استقلال فرهنگی

هدف سایت استقلال فرهنگی هم افزایی در مهندسی فرهنگی جامعه

استقلال فرهنگی
امام خامنه ای:

من هم از مسائل فرهنگی نگرانم
و در این نگرانی نمایندگان محترم خبرگان
سهیم هستم.

دولت محترم باید به این موضوع توجه کند
و مسئولان فرهنگی نیز
باید توجه داشته باشند
که چه می کنند،

زیرا در مسائل فرهنگی
نمیتوان بی ملاحظه‌گی کرد.

مسئله فرهنگ مهم است

زیرا اساس ایستادگی
و حرکت نظام اسلامی،
مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی
و تقویت جریان فرهنگی مؤمن و انقلابی است.

واقعاً همه باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را بدانند
زیرا همین جوانان هستند
که در روز خطر، سینه سپر می کنند.

کسانیکه به این جوانان با بدبینی نگاه می کنند
و تلاش دارند آنها را منزوی کنند،
به انقلاب و کشور خدمت نمی کنند.

البته این جوانان مؤمن و انقلابی
هیچگاه منزوی نخواهند شد.

مطالبی که گفته شد باید بصورت گفتمان
و باور عمومی درآید

که لازمه آن هم

تبیین منطقی و عالمانه این مسائل،

به دور از زیاده روی های گوناگون

و با زبان خوش است.

۱۳۹۲/۱۲/۱۵
leader.ir


---------------------


کانال استقلال فرهنگی
در سروش

http://sapp.ir/esteghlalefarhangi


و در تلگرام

https://telegram.me/culturalIndependence


وبسایت های متفاوت
آخرین نظرات شما

برای این که فکر نکنیم حد اقل از سوی رسانه ی ملی هیچ کار در خور توجهی صورت نگرفته است؛

فهرست زیر را بازنشر می دهیم:

    معرفی کتاب‌ها، جزوات و نشریات منتشر شده سال‌های گذشته مرکز مرتبط با سال جهاد اقتصادی


مأخذشناسی آثار مرکز پژوهش‌های اسلامی مرتبط با جهاد اقتصادی

 

مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما که با هدف کمک به تبیین و ترویج معارف الهی و تحقق اهداف گران‌قدر نظام اسلامی شکل گرفته است، تلاش می‌کند فرآورده‌های فرهنگی متناسب با شرایط زمانی و مکانی را در اختیار اصحاب رسانه اعم از پژوهشگران، کارشناسان و برنامه‌سازان قرار دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر بخشی از آثار منتشر شده از طرف مرکز که با موضوع جهاد اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد و در تبیین ابعاد مختلف این موضوع می‌تواند مفید واقع شود در سه بخش: کتاب، جزوه، نشریه به شرح زیر معرفی می‌گردد:

تذکر:

1 - از آنجایی که متن جزوه ها در گذشته برای تمام مراکز بویژه کتابخانه های مراکز ارسال شده است از ارائه آنها به پیوست خودداری شده است و لیکن در آینده نزدیک نسبت به بارگذاری آنها اقدام خواهد شد.

2- بعضی از منابع معرفی شده گرچه به موضوع جهاد اقتصادی ارتباط مستقیمی ندارد ولی در بستر سازی بحث های مربوط به جهاد اقتصادی می تواند برای کارشناسان و پژوهشگران محترم مفید باشد.


الف) کتاب‌ها

 


ردیف

عنوان

بخش

موضوع

1

کار و تلاش در فرهنگ اسلامی

همه مطالب

تعریف و اهداف نظام اقتصادی در اسلام ـ فقر ـ آثار کار، اسراف، احتکار، رباخواری، نقش رسانه در تقویت نگرش به کار و فرهنگ تولید سفارش‌هایی درباره کار و تلاش و...

2

کار و تلاش از منظر امام و رهبری

همه مطالب

کار در راه خدا ـ عبادت بودن کار برای پیشرفت کشور ـ خودکفایی ـ کار و تلاش مسئولان ـ فرهنگ کار ـ آثار همت و تلاش و... .

3

بهره‌وری در پرتو اسلام

همه مطالب

اصول بهره‌وری در اسلام ـ آسیب‌شناسی بهره‌وری در تولید و توزیع و مصرف ـ شیوه‌های بهبود بهره‌وری در خانواده ـ نهادهای اجتماعی و دولت ـ وظایف برنامه‌سازان در اشاعه فرهنگ درست بهره‌وری و... .

4

مالیات در اسلام

بخشی از مطالب

نظام مالیاتی در اسلام ـ آسیب‌شناسی نظام مالیاتی و راهکارهای اصلاحی ـ پیشنهادهای برنامه‌سازی در زمینه مالیات و... .

5

الگوی مصرف در اسلام و غرب

بخشی از مطالب

مفاهیم و تعاریف الگوی مصرف ـ مبانی تنظیم الگوی مصرف در اسلام ـ محدودیت‌های مصرف ـ مصرف‌گرایی ـ برنامه‌سازی در زمینه الگوی مصرف و... .

6

ربا و راه‌های گریز از آن

بخشی از مطالب

پیش‌نیازهای بحث ربا ـ تحریم ربا در اسلام ـ مبانی نظری و پی‌آمدهای منفی اقتصادی و روانی رباخواری ـ نقش رسانه در دوری از ربا و... .

7

سیاست‌های فقرزدایی در کلام معصومین(ع)

همه مطالب

مفهوم فقر ـ عوامل مادی و معنوی فقر ـ راه‌های مبارزه با فقر ـ نقش رسانه در مبارزه با فقر و... .

8

کار در زندگی فردی و اجتماعی از دیدگاه قرآن

همه مطالب

کار از دید وحی ـ انواع کار از دیدگاه ارزشی ـ الگوهای کاری ـ عوامل و موانع درونی و بیرونی اشتغال به کار ـ آداب و قراردادهای کاری ـ آثار کارهای حلال و حرام ـ سطح مطلوب زندگی و پیشنهادهای رسانه‌ای در زمینه کار و تلاش و... .

9

گلبانگ عدالت

بخشی از مطالب

نقش کارگزاران در تحقق عدالت اجتماعی ـ معیارهای تحقق عدالت ـ موانع اجرای عدالت ـ لوازم و شرایط اجرای عدالت ـ پیشنهادهای برنامه‌سازی در زمینه عدالت و... .

10

تجمل‌گرایی از دیدگاه اسلام

بخشی از مطالب

مفهوم تجمل و تجمل‌گرایی ـ دیدگاه اسلام درباره تجمل‌گرایی ـ زمینه‌های تجمل‌گرایی ـ پی‌آمدهای تجمل‌گرایی نظیر گسترش فقر و کاهش معنویت ـ وقوع عذاب الهی ـ راه‌های مبارزه با تجمل‌گرایی ـ نقش رسانه در نفی یا گسترش تجمل‌گرایی و... .

11

زهد در کلام معصومین(ع)

بخشی از مطالب

مفهوم حقیقی زهد ـ نقش زهد در سالم‌سازی جامعه ـ عوامل پیدایش زهدورزی و آثار آن ـ پی‌آمدهای زهد ـ آسیب‌شناسی زهد ـ پیشنهادهای برنامه‌سازی در زمینه زهد و... .

12

زکات در اسلام

بخشی از مطالب

تعاریف و مفاهیم و اهمیت زکات ـ منابع و شرایط و احکام مصرف زکات ـ مستحبات زکات ـ آثار فردی و اجتماعی و اقتصادی زکات ـ نتایج خودداری از زکات ـ موانع ترویج زکات ـ پیشنهادات برنامه‌ای برای ترویج زکات و... .

13

باران برکت (قرض‌الحسنه، هست‌ها و بایسته‌ها)

بخشی از مطالب

مفهوم‌شناسی قرض‌الحسنه ـ جایگاه قرض‌الحسنه در اسلام ـ جایگاه قرض‌الحسنه و بانکداری بدون ربا ـ موانع ترویج قرض‌الحسنه و... .

14

وقف سرمایه‌ای ماندگار

بخشی از مطالب

جایگاه وقف در اسلام و آثار فردی و اجتماعی آن ـ راهکارهای گسترش فرهنگ وقف و سیاست‌های پرداختن به موضوع وقف در رسانه و... .

15

نظم و انضباط

بخشی از مطالب

تجلی نظم در امور اقتصادی

16

توسعه سیاسی (راهکارهای تقویت مشارکت مردم...)

بخشی از مطالب

راهکارهای گسترش مشارکت مردم ـ بررسی نقش کاربردی صدا و سیما در مشارکت سیاسی و اجتماعی

17

سرای گذر (دنیا از منظر امام علی(ع))

بخشی از مطالب

حقیقت دنیا ـ دنیاپرستی ـ دنیاگرایی ـ راه‌های مقابله با دنیاگرایی و دنیازدگی ـ رابطه دنیا و آخرت ـ چگونگی برخورد انسان با دنیا و... .

18

اصلاحات، راه‌های مقابله با فقر، فساد، تبعیض

بخشی از مطالب

آسیب‌شناسی فقر، فساد، تبعیض

19

جایگاه تشویق و تنبیه در اسلام

بخشی از مطالب

ویژگی‌های تشویق در اسلام ـ پی‌آمدهای تشویق در اسلام ـ تشویق‌های زیان‌بار در اسلام و... .

20

نیک شهر قدسی

بخشی از مطالب

جامعه مطلوب اسلامی ـ ویژگی‌های نیک شهر قدسی با توجه به آیات و روایات ـ وظایف ما در قبال جامعه مطلوب اسلامی

21

سیاحت آفاق

بخشی از مطالب

دیدگاه اسلام درباره جهانگردی ـ اهداف و عوامل و آثار جهانگردی ـ سفارش به برنامه‌سازان در زمینه جهانگردی

22

فرهنگ اخلاقی و تربیتی معصومین(ع) حرف آ

بخشی از مطالب

آینده‌نگری ـ آزمندی

23

مبارزه با فقر، فساد و تبعیض

بخشی از مطالب

فرهنگ‌سازی مناسب برای نجات از معضل و آسیب‌های ویران‌گر فقر و فساد در تبعیض در رسانه ـ علل خرد و کلان بروز آسیب‌های فقر ـ تبعیض و راهکارهای رسانه‌ای مقابله با آن

24

جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی از دیدگاه اسلام

بخشی از مطالب

دیدگاه اسلام درباره نابرابری اجتماعی، اقتصادی ـ نقش صدا و سیما در مورد کاهش یا افزایش نابرابری‌های اجتماعی

25

علل انحطاط و سقوط جوامع از دیدگاه قرآن

بخشی از مطالب

عوامل انحطاط جوامع ـ پیشنهادهاتی برای برنامه‌سازی

26

پیمان پایدار

بخشی از مطالب

حقوق برادران دینی ـ اهداف ایجاد اخوت میان مسلمانان ـ موانع و آسیب‌های تحکیم روابط برادرانه

27

خودسازی و خدمت‌رسانی در فرهنگ امام خمینی(ره)

بخشی از مطالب

شایستگی و شایسته‌سالاری ـ ساده‌زیستی مسئولان و پرهیز از اشرافی‌گری ـ مردمی بودن مسئولان ـ سالم‌سازی محیط خدمت‌رسانی

28

مستضعفان از دیدگاه اسلام

بخشی از مطالب

عدالت راهکارهائی از استضعاف ـ رسالت رسانه در حذف استضعاف و... .

29

فرهنگ اخلاقی معصومین(ع) (حرف الف بخش اول و دوم)

بخشی از مطالب

احتکار ـ اسراف ـ انفاق ـ ایثار

30

اخلاق تبلیغات بازرگانی

بخشی از مطالب

اخلاق تبلیغات بازرگانی ـ عوارض اقتصادی ـ اخلاق تبلیغات بازرگانی در اسلام ـ تبلیغات بازرگانی و عدالت اجتماعی ـ آداب تبلیغات بازرگانی ـ اصول اخلاقی در تبلیغات بازرگانی

31

سنت‌های الهی در پاداش و کیفر

بخشی از مطالب

رفع مشکلات فردی ازدیاد روزی ـ افزایش خیرات و برکات

32

افزون‌طلبی و راه‌های تعدیل ثروت در اسلام

بخشی از مطالب

ریشه‌های پیدایش و پی‌آمدهای افزون‌طلبی و راه‌های مقابله با آن ـ عدالت اقتصادی و تعدیل ثروت در اسلام ـ مبانی عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام و... ـ راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی در اسلام ـ پی‌آمدهای تحقق عدالت اقتصادی و... .

33

اصلاحات علوی

بخشی از مطالب

اصول حاکم بر اصلاحات علوی: حق‌محوری، عدالت‌خواهی و... .

34

ریشه‌های عقب‌ماندگی مسلمانان در اندیشه امام خمینی(ره)

بخشی از مطالب

ریشه‌های عقب‌ماندگی مسلمانان: تفرقه، توطئه استعمار، خودباختگی، ملی‌گرایی افراطی، تعصب‌های نژادی، راه‌های خروج مسلمانان از عقب‌ماندگی و... .

35

سیره پیامبر اعظم(ص) از نگاهی دیگر

بخشی از مطالب

سیره اقتصادی: میانه‌روی در مصرف، ‌بذل و بخشش، کار و کسب روزی، برنامه‌ریزی اقتصادی

36

نگاهی به سیره حکومتی امام علی(ع)

بخشی از مطالب

سیاست‌های اقتصادی ـ سیاست‌های مدیریتی

37

وصال خویشان

بخشی از مطالب

صله رحم ـ آثار آن و عوامل ضعف و ترک صله رحم و نتایج آن

38

گره‌گشایی از دیدگاه اسلام

بخشی از مطالب

اهمیت گره‌گشایی در اسلام ـ آثار گره‌گشایی ـ موانع و آسیب‌های ترک گره‌گشایی

39

نوآوری بستر شکوفایی

بخشی از مطالب

ویژگی‌ها و راه‌های پرورش نوآوری ـ عوامل و موانع پرورش خلاقیت و نوآوری

40

فرهنگ اخلاقی معصومین (حرف ت)

بخشی از مطالب

تبعیض ـ تبلیغ ـ تجمل

41

اصول و شاخصه‌های تمدن نبوی(ص)

بخشی از مطالب

شاخصه‌های اقتصادی

42

بررسی تجمل‌گرایی در برنامه‌های سیما

بخشی از مطالب

رواج فرهنگ تجمل‌گرایی ـ آسیب‌های تجمل‌گرایی ـ راهکارهای پیش‌گیری از گسترش آن

43

مجموعه مقالاتی درباره همت و کار مضاعف

بخشی از مطالب

مقاله فرهنگ کارآفرینی در سیره پیامبر(ص) ـ (مفهوم کار و تلاش ـ آثار و نتایج کار ـ پیوند کار و معنویت)

44

کار و تلاش رمز موفقیت

بخشی از مطالب

کار و تلاش، نگاه تکلیف‌مدارانه به کار ـ موانع کار و کوشش ـ آسیب و راهکارهای کار و تلاش

45

همت و کار در آینه شعر فارسی

بخشی از مطالب

عزت‌آفرینی کار ـ ‌اهتمام به کار عالمانه ـ مبارزه با بی‌کاری ـ سرانجام تنبلی و... .

46

همت بلند، کار ارجمند

بخشی از مطالب

جایگاه کار و همت در فرهنگ اسلامی ـ تشویق به کار ـ اخلاق کار و... .

ب) جزوه‌ها

 


ردیف

عنوان

موضوع

1

اسراف

علل اسراف، راه‌های مقابله با اسراف، پی‌آمدهای اقتصادی و غیر اقتصادی ـ مصادیق اسراف

2

بهره‌وری از دیدگاه آیات و روایات

اشتغال به کار ـ دیدگاه‌های دینی در زمینه بهره‌وری ـ مصادیق اسراف ـ اهمیت کیفیت عمل و کارآیی آن

3

هشدارهای اقتصادی(1)

اهداف نظام اقتصادی اسلام ـ اصول نظام اقتصادی اسلام ـ رفاه اقتصادی اسلام ـ رشد و توسعه اقتصادی نظام مالی در اسلام ـ الگوی مصرف در اسلام

4

اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم اجتماعی

روش‌شناسی در اقتصاد اسلامی ـ مراحل روش‌شناسی اقتصادی

5

علل اجتماعی فقر

علل اجتماعی فقر از دیدگاه امام حسن عسکری(ع) ـ راه‌حل‌های حل معضل فقر ـ راه‌های تحقق عدالت و مساوات

6

هشدارهای اقتصادی(2)

الگوی مصرف در اسلام ـ بهره‌وری ـ صرفه‌جویی ـ پرهیز از اسراف ـ اهمیت کار ـ استقلال اقتصادی ـ قرض‌الحسنه ـ مال‌اندوزی ـ الگوی مصرف ـ وقف و...

7

الگوی مصرف در اسلام

تبیین الگوی مصرف مناسب و مطلوب از نظر اسلام ـ حدود مصرف ـ ویژگی‌های مناسب مصرف در اسلام

8

اوضاع عمومی مصرف در اسلام

مصرف و انواع آن ـ فقر و فقرزدایی ـ رابطه اسراف با ایثار ـ مصادیق اسراف و تبذیر ـ نقش دولت در مصرف ـ اسوه‌ها و الگوهای عینی مصرف ـ بررسی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی

9

ثروت‌های بادآورده

تجربه عملی حکومت رسول خدا(ص) و علی(ع) در مبارزه با ثروت‌های بادآورده ـ زمینه‌های پیدایش ثروت‌های بادآورده ـ راهکارهای جلوگیری از پیدایش ثروت‌های بادآورده

10

رفاه طلبی و نقش آن در سقوط جوامع

(نامطلوب بودن و نیازدگی و رفاه طلبی ـ منافات رفاه طلبی و رفاه زدگی با توسعه اقتصادی ـ اعتدال در مصرف ـ راه نجات از رفاه طلبی و رفاه زدگی )

11

مدل اسلامی توسعه اقتصادی

منابع فلسفه اقتصاد اسلامی ـ دیدگاه‌های اسلام نسبت به تجارت و فعالیت‌های بازرگانی ـ پاداش‌های منصفانه در اقتصاد اسلامی ـ تحریم ربا ـ قرض ـ سرمایه‌گذاری اسلامی ـ مالیات و...

12

گذری بر استقلال

مفهوم استقلال ـ پی‌آمدهای وابستگی ملت‌ها ـ عوامل وابستگی اقتصادی ـ آثار وابستگی اقتصادی

13

ویژه‌نامه بزرگداشت روز کارگر

نگاهی به جایگاه کار و کارگر در منابع اسلامی ـ نکوهش بی‌کاری ـ رابطه کار و عبادت ـ کار و دانش و... .

14

فقرستیزی از دیدگاه امام هشتم(ع)

(عوامل پیدایش فقر و راه‌کارهای فقر ستیزی ـ مبانی اعطای حق محرومان از سوی اغنیا)

15

زمینه‌های مصرف وابسته در ایران

روند مصرف در ایران ـ برنامه‌های توسعه ـ زمینه‌های مصرف متکی بر منابع خارجی و...

16

فقر و فقرستیزی در دیدگاه امام علی(ع)

فقر و آثار زیان بار آن ـ راهبردهای فقرستیزی ـ وظایف توانگران در فقر ستیزی ـ رابطه فقر و زهد ـ آسیب‌شناسی فقر ـ فقرزدایی در شیوه حضرت علی(ع)

17

بانکداری اسلامی

ساختار کلی بانکداری اسلامی ـ جایگاه بانکداری در اقتصاد

18

اقتصاد در تعالیم امام رضا(ع)

رهنمودهای علمی و عملی امام رضا(ع) درباره اقتصاد و راه‌های بهره‌گیری از سرمایه و ثروت ـ جایگاه مال و ثروت عدالت اقتصادی منطق تحریم ربا و...

19

فرهنگ توسعه 1، 2، 3 و 4

نقش فرهنگ در توسعه ـ ضرورت استفاده از وقت در توسعه ـ آموزش و سرمایه انسانی در توسعه ـ توسعه بهره‌وری در اسلام ـ عوامل موثر در بهره‌وری ـ توسعه و آینده‌نگری ـ استقلال و توسعه ـ چگونگی نقش آفرینی صدا و سیما در توسعه مطلوب و همه جانبه

20

تحریم‌های بین المللی و مشروعیت آن از دیدگاه حقوق بین المللی

انواع تحریم‌های بین المللی ـ پی‌آمدهای تحریم در تغییر رفتار ...

21

راه‌های تحقق عدالت‌ اجتماعی

عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلامی ـ موانع و راه‌‌کارهای تحقق عدالت اجتماعی

22

ابعاد اجتماعی اسلامی

فقرزدایی ـ اشتغال

23

نهال سخاوت

جایگاه انفاق در آموزه‌های دینی ـ نوع دوستی و نیکوکاری جایگاه ایتام ـ سخنی با تهی‌دستان و محرومان و...

24

درآمدی بر مباحث اسلام و توسعه

ارتباط دین و توسعه ـ مفهوم توسعه

25

تعاون (تعاون در اسلام)

تعاون در اسلام


ج) نشریات

 


شماره

عنوان

موضوع

1

گنجینه ش 70

سعی و تلاش ـ سخت کوشی ـ بلند همتی ـ خودباوری ـ عوامل پیشرفت ـ موانع پیشرفت ـ منشور اخلاقی پیشرفت

2

گنجینه ش 63

فضیلت کسب حلال ـ لقمه حلال ـ آثار و پی‌آمدهای کسب حلال و لقمه حلال ـ آثار و نتایج لقمه حرام ...

3

گنجینه ش 84

کار و همت ـ تلاش و کوشش ـ ترک تنبلی کار مضاعف ـ عمل کردن به علم و به کار بستن همت

4

گنجینه ش 79

زهد اسلامی ـ قناعت ـ حرص و طمع ـ سخاوت ـ اسراف ـ تفاخر و فخرفروشی ـ اصلاح الگوی مصرف ـ آداب تجارت ـ ترک کارهای بیهوده

5

ارمغان ش 8

الگوی مصرف ـ مصرف گرایی ـ بایدها و نبایدهای مصرف ـ پی‌آمدهای مصرف زدگی ـ رسانه و راه‌کارها الگوی مصرف و...

6

ارمغان ش 9

کار در فرهنگ اسلامی ـ همت و کار مضاعف ـ اخلاق و آداب کار در اسلام و...

7

ویژه‌نامه‌های اصلاح الگوی مصرف ش 1، 2 و 3

منع از کنز مال ـ عرصه‌های اسراف در زندگی ـ اصلاح الگوی مصرف ـ رابطه اسراف گرایی با آموزه‌های فرهنگی ـ راهکارهای تعدیل عادت‌های غلط در زمینه مصرف ـ قناعت و صرفه‌جویی اعتدال ـ ساده زیستی و...

8

گلبرگ ش 28

پیام‌های اقتصادی حضرت علی(ع) در زمینه اسراف: تعریف اسراف و تبذیر ـ نکوهش اسراف ـ نتایج اسراف ـ اسراف و بیت‌المال و...

9

گلبرگ ش 29 و 30

پیام‌های اقتصادی امام علی(ع) در زمینه قناعت: دست آوردهای قناعت ـ راه دست‌یابی به قناعت ـ نتیجه خرسندی به قناعت ـ نکوهش ترک قناعت ـ قناعت سیره علی(ع) و...

10

گلبرگ ش 31، 32 و 33

پیام‌های اقتصادی امام علی(ع) در زمینه فقر: اسلام و فقرستیزی ـ آثار اقتصادی فقر مالی ـ آثار اجتماعی فقر مالی ـ فقر و آسیب‌های دینی اعتقادی آن ـ رابطه فقر و تنبلی ـ رابطه فقر و اسراف ـ رابطه بی‌برنامگی و فقر رابطه فقر و گناه و راه مبارزه با فقر ـ انواع فقر ـ دلجویی از تنگ‌دستان و...

11

گلبرگ ش 15 و 17

کار و کوشش در کلام حضرت علی(ع) ـ اهمیت و فضیلت کار و کوشش ـ رابطه علم و عالم و عمل ـ اهمیت اخلاص در کار ـ تشویق به کارهای پسندیده اصول حاکم بر کار و کوشش

12

گلبرگ ش 18

ثروت‌ و ثروتمندی از دیدگاه حضرت علی(ع): ماهیت ثروت و آثار آن ـ بهترین مال و بدترین مال ـ آثار مال دوستی وظیفه ثروتمند ـ هشدار و سفارش به ثروتمندان

13

گلبرگ ش 34 و 35

پیام‌های اقتصادی امام علی(ع) در زمینه انفاق: مفهوم انفاق ـ گستره انفاق ـ نیاز توانمند برای انفاق کردن ـ آثار انفاق شرط صحت انفاق ـ انفاق بدون منت از بهترین مال ـ حد و مقدار انفاق پاداش انفاق و...

14

گلبرگ ش 36 و 37

پیام‌های اقتصادی امام علی(ع) در زمینه عدالت: مفهوم عدالت ـ عدالت اساس نظم هستی ـ نقش عدالت در اجرای احکام ـ عدالت مایه آبادانی ـ برتری عدل بر جود ـ اثر معنوی عدالت ـ عدالت راه نفوذ حکم ـ عدالت مایه تداوم حکومت ـ برقراری عدالت در جامعه ـ شروط تحقق عدالت

15

گلبرگ ش 57

انفاق در قرآن: جایگاه انفاق ـ سفارش به انفاق ـ انفاق رکنی از ارکان ایمان ـ انفاق ارزشمند ـ شیوه درست انفاق ـ آثار انفاق ـ انفاق شوندگان ـ درجات انفاق کنندگان ـ موانع انفاق ـ میانه روی در انفاق و...

منبع:

http://irc.ir/article/index/show/type/news/id/%20469که از آثار مکتوب فوق فقط یکی از آنها انبوهی از محتوا برای کار رسانه ای دارد:


نام کتاب : اصلاحات علوی

  • شناسنامه

عبداللهى، محمدحسن، 1350 ـ
اصلاحات علوى: نگاهى به سیره حکومتى امام على علیه السلام / محمدحسن عبداللهى؛ [براى] مرکزپژوهش هاى اسلامى صدا و سیما. ـ قم: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، مرکز پژوهش هاىاسلامى صدا و سیما؛ دفتر عقل، 1385.
192 ص. ـ (مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما؛ 999)
14000 ریال: ISBN 964-96873-3-5
فهرست نویسى بر اساس اطلاعات فیپا.
کتابنامه: ص- [185] ـ 191؛ همچنین به صورت زیرنویس.
1. على بن ابى طالب علیه السلام، امام اول، 23 قبل از هجرت ـ 40 ق. ـ سیاست و حکومت.2. على بنابى طالب علیه السلام، امام اول، 23 قبل از هجرت ـ 40 ق. ـ اصلاح طلبى. 3. اسلام ـ تجدید حیات فکرى.الف. صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران. مرکز پژوهشهاى اسلامى صدا و سیما. ب. عنوان.ج.عنوان: نگاهى به سیره حکومتى امام على علیه السلام.
2 ع 9 س /09/38/ BP9515 / 297
اصلاحات علوى
کد: 999
نویسنده: محمدحسن عبداللهى
تهیه کننده: مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما
ناشر: دفتر عقل
چاپ: برهان
نوبت چاپ: اول / 1385
شمارگان: 1550
بها: 14000 ریال
حق چاپ براى ناشر محفوظ است
نشانى: قم، بلوار امین، مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما
پست الکترونیکى: Email: IRC@IRIB.ir
تلفن: 2919670-0251 نمابر: 2915510
شابک: 5-3-96873-964ISBN: 964-96873-3-5


چکیده:

دوران کوتاه حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام، تنها دورانی است که منصب حکومت جامعه اسلامی پس از رسول گرامی اسلام در دست امام معصوم قرار داشته است.1 آن حضرت با شعار اصلاحگری به فعالیت های گسترده ای برای اصلاح جامعه اسلامی و از میان برداشتن مفاسد موجود دست زد. این دوران، بهترین الگو برای شناخت اصلاح و فساد و مناسب ترین راهنما برای اصلاح طلبان واقعی است.
یکی از نیازهای مهم و ضروری افراد جامعه اسلامی، به ویژه مسئولان و نخبگان، آن است که با این دوران آشنا شوند و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند. باید دانست اوضاع و شرایط حساس دوران ما اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است. از این رو، در این پژوهش بر آنیم که جایگاه اصلاحات در حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام را تبیین و درباره زوایای مختلف آن کاوش کنیم.
با توجه به اینکه علی علیه السلام، هدف از پذیرش حکومت را اصلاح جامعه اسلامی می دانست، مهم ترین مسائل مطرح در این زمینه عبارتند از:«اصلاحات» در دیدگاه امام چه جایگاهی داشته و چرا آن حضرت بر این امر اصرار می ورزید؟ محورهای اصلاحات امیرمؤمنان علی علیه السلام چه بود؟ به عبارت دیگر، آن حضرت چه اموری را «فساد» می دانست و هدف حکومت خویش را اصلاح آن امور قرار داده بود؟
اصلاحگری امام علی علیه السلام در محورهای گوناگون چگونه صورت گرفته و معیارهای حاکم بر آن چه بوده است؟
اولین اقدامات اصلاحی امام علی علیه السلام در چه زمینه هایی بود و علت تقدم آن چه بود؟امام علی علیه السلام تا چه اندازه در این کار خود موفق شد و توانست مفاسد موجود را از میان بردارد؟ موانع و مشکلات پیش روی امام علی علیه السلام چه بود؟
در این نوشتار، نخست، مفاسد موجود در هر یک از محورهای اصلاحات امام علی علیه السلام را بررسی می کنیم. سپس با تبیین عوامل و زمینه های رشد و گستردگی آن با توجه به شواهد متعدد تاریخی، روش برخورد امیرمؤمنان علی علیه السلام را با هر یک از انواع مفاسد ارزیابی خواهیم کرد. سرانجام، اصول حاکم بر اصلاحات مورد نظر امام علی علیه السلام و موانع فراروی اصلاحات یاد شده را برمی شماریم. 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
rel=nofollow